demo-attachment-69-circle
Serveis
Anàlisi de la informació

Una de les àrees més importants a qualsevol organització és l’anàlisi de la informació amb l’objectiu de prendre les millors decisions basant-se en les dades històriques, tant de l’empresa com externes, per:

• pronosticar el futur fent projeccions de vendes, financeres, …

• Entendre millor el comportament del clients, definint millor els productes que necessita i millor la fidelització o prevenint l’abandonament (churn)

• Conèixer millor les condicions actual del sector per avançar-se a la competència

• Optimitzar els processos de negoci per reduir costos

“Si coneixes l’enemic i et coneixes a tu mateix, no hauràs de témer el resultat de centenars de batalles. Si et coneixes a tu mateix però no a l’enemic, per cada victòria que guanyis també sofriràs una derrota. Si no coneixes ni a l’enemic ni a tu mateix, sucumbiràs a cada batalla.”

Sun Tzu

Afrontem els projectes d’utilització de les dades de l’empresa des d’un punt de vista pragmàtic, i apliquem les tècniques de ciència de dades.

Som “Business translator in Data Science”, amb el que sempre mirem pel negoci, no en fer un projecte tecnològic sense sentit.
• Entem el problema concret de l’empresa.
• Entenem les dades que té i si és possible seguir endavant.
• Preparem, modulem i avaluem els resultats.
• Implementem i fem monitorització del rendiment.
• I el cicle torna a començar… les dades són vives…