demo-attachment-69-circle
Serveis
Plans de continuïtat de negoci

Ha pensat què passaria si perd la informació de la seva empresa, o en un cas de fallida elèctrica, incendi o qualsevol altre accident no previst?

Tindre un Pla de Continuïtat de Negoci (PCN) respon a aquestes qüestions i prepara la seva empresa per afrontar qualsevol d’aquests accidents o atacs (com el ransomware).

La manca d´un PCN pot significar la fi de l’empresa. La imatge de marca, la confiabilitat i l’estratègia per a afrontar amenaces i possibles interrupcions del negoci són claus i origen de la implantació d’un PCN.

En un entorn competitiu i molt orientat als resultats, tenir aquest tipus de plans assegura la resposta ràpida cap als clients i dóna un avantatge competitiu respecte dels competidors que no apliquen aquest tipus de mesures.

Els principals objectius que busquem en la seva implantació són:
• Protegir els processos clau del negoci maximitzant la probabilitat de continuïtat d’aquests.
• Consolidar, ordenar i organitzar la resposta de l’organització enfront dels incidents i amenaces d’interrupció del negoci.
• Minimitzar els impactes de les interrupcions en el negoci.
• Augmentar la capacitat de recuperació dels processos clau de l’organització.
• Reduir el temps de recuperació del negoci, des d’un punt de vista de temps i cost.
• Evitar l’impacte en els elements intangibles (marca) o tangibles (pèrdues econòmiques del negoci).
I especialment assegurar la continuïtat de l’empresa.

Nosaltres som especialistes en PCN i tenim una dilatada experiència en el sector financer des de fa més de 30 anys.